خدمات ویژه اورژانس تهران در شب های قدر

دانلود پیام ویدیویی مدیریت اورژانس تهران

دانلود پیام ویدیویی مدیریت مرکز اورژانس تهران جناب آقای دکتر سید اسدالله موسوی در خصوص افتتاح پایگاه جدید در منطقه امیر آبادی شمالی تهران