خداحافظي دانش آموزان پايه دهم با مردودي

دانلود معلم خشمگین دانش آموزان را به باد کتک گرفت

دانلود باشگاه خبرنگاران/ در ویدئویی که به تازگی منتشر شده است صحنه تکان دهنده ای از تنبیه تعدادی دانش آموز ابتدایی توسط یک معلم خشمگین در چین به تصویر کشیده شده است. در این ویدئو دیده می شود که این معلم عصبانی بعد از اینکه دانش آموزان را در یک صف نگه می دارد از پشت به دانش آموزان لگد می زند. شدت لگدهای وی به حدی است که حتی باعث پرت شدن برخی دانش آموزان به جلو می شود. ظاهرا علت تنبیه این دانش آموزان انجام ندادن تکالیف درسی شان بوده است. این ویدئو در شمال غربی چین در استان 'شانشی' تهیه شده است. گفتنی است؛ این معلم جهت ارائه توضیحات به اداره پلیس احضار شده است.