خبر جدید از زله استان قم بخش جعفراباد

دانلود سیل در جعفرآباد مغان

دانلود بارندگی شدیدی که از ساعات اولیه صبح در شهر جعفرآباد مغان شروع شد موجب آبگرفتگی معابر در این شهر شد. این بارندگی باعث جمع شدن آب در برخی خیابانهای جعفراباد شد که البته خبری از کارکنان و عوامل شهرداری جهت هدایت سیل، نبود. بر اساس اداره کل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به حضور سامانه بارش زا، برای این هفته احتمال وقوع بارندگی، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است.

اخرین ویدیو ها