خالکوبی درخت و ریشه

دانلود داستان پستچی... چیستا یثربی...قسمت دوازدهم

دانلود شعری از حاج علی...برگرفته از کتاب دست نوشته ها...بر تفنگ چوبی کودکی ام...درختی ریشه دوانده است...نگفتی دلت ، درخت است...نگفتم دلم ، خاک است... با باد می رود...درخت باش...در این خاک ، ریشه کن!...تا زور هیچ بادی به ما نرسد..... علی...آبان 73