خاصیت مغناطیسی کره زمین واضح

دانلود فیزیک سوم مبحث مغناطیس

دانلود با تدریس استاد بهروز نادری نژاد-در این مجموعه که شامل ۵ دی وی دی است.داوطلبان با مباحثی چون:بررسی خاصیت مغناطیس مواد، خاصیت آهنربایی، القای خاصیت مغناطیسی و جهت میدان مغناطیسی در یک آهنربا، میدان مغناطیس در اطراف سیم راست حامل جریان، میدان مغناطیس در مرکز پیچه ی مسطح، میدان مغناطیسی در یک سیملوله، . . .-شما میتوانید برای تهیه کامل این مجموعه آموزشی به وب سایت www.parvaz99.ir مراجعه فرمائید.