حمیدرضا جمال پور

دانلود او که جمال اطهرش آیینه ی روی نبی است ( فیلم )

دانلود او که جمال اطهرش آیینه ی روی نبی است/ زیباییش همچون علی، خلقش همان خوی نبی است/ جمع خصالش احمدی، رویش فروغ سرمدی/ تمثال بی همتای او، نور جمال ایزدی ... همخوانی زیبای ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام .