حميد رضا عطايي بازيکر آسمان متولد ه؟

دانلود ۲PM(GO CRAZY!) بازیرنویس فارسی

دانلود 2pm رو فک کنم همه یه دوستداران کی پاپ بشناسن زیرنویس از ثانیه ی 33 شروع میشه Jun Su-متولد 15 ژانویه 1988 Nichkhun-متولد24 جون 1988 دو رگه تایلندی و چینیه Teacyeon -متولد 27 دسامبر 1988 Woo Young -متولد 30 آوریل 1989 جکسون تو بلندپرواز1 Jun HO-متولد 25 ژانویه 1990 Chan Sung-متولد 11 فوریه 1990