حمدالله نورالهی معلم بازنشسته

دانلود پیرمرد بازنشسته در اتاق عمل با بدنی سوخته خارج شد

دانلود پیرمرد بازنشسته فرهنگی در اتاق عمل با بدنی سوخته خارج شد.((سهل انگاری بیمارستان جماران)) متاسفانه همچنان سونامی سهل انگاری و بی کفایتی بخشهای مختلف سلامت ادامه دارد در جدیدترین اتفاق شوم درباره معلم بازنشسته ی است که در بیمارستان جماران تهران..پیگیری: http://1o2.ir/n8s0p داود امیری