حسن صالحی با پلیس دیروز در سمیرم

دانلود پارک دریاچه سمیرم (فیلم)

دانلود گزارش هفته پاکسازی پارک دریاچه سمیرم توسط انجمن رفتگران طبیعت سمیرم (پیام اوران سبز سمیرم) برنامه تلویزیونی " سرزمین ما " شبکه یک سیما / پنجشنبه/۷ اردیبهشت ماه96