حرکت دلار با چشم های کاملا بسته

دانلود در آمد از محل جریمه ها در حکومت اسلامی شام و عراق داعش

دانلود با از دست دادن پول نفت داعش به جریمه روی آورده است . ریش نداشتن 50 دلار پوشیدن لباس تنگ 25 دلار نپوشیدن جوراب 25 دلار پارتی مهمانی 115 دلار داشتن زنگوله گوسفند. گوسفند مصادره میشود. درآمد جریمه ها کاملا قوانین و احکام اسلامی است؟!