حاند داغستانی مربی فوتبال

دانلود دهداری جدید فوتبال ایران

دانلود کوروش موسوی مربی نساجی با تکیه بر اخلاق مداری و مبارزه با بازیکن سالاری و رارائه یک بازی روان در تیمهای تحت حمایت خود و عدم کشتن وقت و به قولی فوتبال عربی تنها مربی بوده که اخلاق بیشتر از نتیجه فکر می کنه نمونهاش این حرکت !!!! اجبار بازیکن در احترام به مربی