جن درکردستان

دانلود دیدارروحانیون بانماینده ولی فقیه درکردستان

دانلود دیدار مدیرکل، روسای ادارات و روحانیون مستقر اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان با نماینده ولی فقیه درکردستان