جلسه دایی و شهریاری در تمرین نفتی ها

دانلود چهارمین جلسه دادکاه متهم نفتی

دانلود شبکه یک - 9 آبان 94- 14:00| چهارمین جلسه دادکاه متهم نفتی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد. در این جلسه متهم به دفاع از خود پرداخت. «ب.ز» گفت: تا روز دوشنبه پول نفت را می دهم و ضمانتنامه واریز 1968 میلیون یورو با ذینفع بانک HK مالزی را ارائه می کنم.