جشنواره تئاتر مقاومت نماد آزادی شهری

دانلود حاشیه های جشنواره ملی تئاتر مقاومت-فتح خرمشهر

دانلود نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت-فتح خرمشهر از 28 اردیبشهت ماه الی دوم خرداد ماه در شهرهای آبادان و خرمشهر برگزار شد.حاشیه های برگزاری جشنواره،گفتگو با دبیر و داوران جشنواره ،صحنه هایی از تئاتر های برگزیده جشنواره و بخشهای تحلیلی از قسمتهای این ویدیو است.ذکر این نکته خالی از لطف نیست که همه موسیقی هایی که در این ویدئو می شنوید مربوط به آثار به نمایش درآمده در این جشنواره است