جسد دختردر کیسه زباله در مشهد بلوار رستمی

دانلود پخش کیسه های زباله تجزیه پذیر و تراکت های طول عمر زباله

دانلود برنامه پخش کیسه های زباله تجزیه پذیر و تراکت های طول عمر انواع زباله ها، درشهر سیاهکل توسط کارگروه اجرایی موسسه دوستداران سیاهکل با همکاری شهرداری سیاهکل در ساعت 11 صبح روز پنجشنبه 22 مهر ماه 95 برگزار گردید.