جدایی خانزاده از جمع مشهدی ها قطعی شد

دانلود جدایی نادر از سیمین ( لهجه مشهدی )

دانلود شله ---- جدایی نادر از سیمین / شهاب حسینی با لهجه مشهدی ----- یرگه ی شکم فراخ -------- با دوبله بچه چغک تنها --- امشب در تمامی سینماهای مشهد و حومه ( ایران )