جام نیوز غم این روزهای عموهای فیتیله ای

دانلود با محبت ترین عموهای دنیا، هدیه شدن فیتیله ای ها!

دانلود فیتیله محبت: جشن تولد عمو فیتیله ای برای اکرم سعادتی، سال 93 ... هیچ کسی نمی تونه ما را از مهر و محبت عموهای فیتیله ایی محروم کنه، همیشه در قلب ما بودند و هستند. ان شاءالله هر چه زودتر مقصر یا مقصران این مسئله شناسایی و به سزای عملشون برسند.