جامعه باز دموکراسی چیست

دانلود یمانی و دموکراسی (فیلم)

دانلود آیا دموکراسی بهترین ایدئولوژی برای انتخاب حاکم است یا حقیقت چیز دیگری است ؟ چرا ایدئولوژی یمانی آل محمد منحصر بفرد است ؟ دلیل انکار یمانی ع از سوی مردم چیست ؟ آیا داستان شیطان با خلیفه خدا در زمان ما هم تکرار خواهد شد ؟

اخرین ویدیو ها