تیپ اسپرت وزیر بهداشت ع

دانلود دستمزد روزانه وزیر بهداشت؛ فقط 100 میلیون تومان!

دانلود محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت دولت دهم با حضور در خبرگزاری فارس درخصوص کارانه پزشکان و مسائل مرتبط با حوزه بهداشت و درمان صحبت کرد.