توافق با روس ها برای ایجاد کریدور ریلی بندرعباس مسکو هلسینکی

دانلود کریدور

دانلود کریدور یک بازی استراتژیک مشهور با قواعد ساده اما تکنیک های جذاب می باشد.