تلگرام سازمان وظیفه عمومی

دانلود فرصت سازمان وظیفه عمومی برای مشمولان غایب سربازی

دانلود توضیحات سردار حمیدرضا صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا را درباره محرومیت مشمولان غایب سربازی می‌بینید.