تغیر خوضه انتخاباتی

دانلود انتخاباتی که در دنیا بی نظیر شد ( فیلم )

دانلود گزارشی در مورد تبلیغات انتخاباتی سومین دوره ریاست جمهوری که در اتفاقی بی بدیل در عرصه سیاسی جهان دیگر نامزدهای انتخاباتی در برنامه های تلویزیونی خود رسما اعلام می کنند که به آقای سید علی خامنه ای رای می دهند.