تعدد فرزند و کاهش آسیب های فضای مجازی شرحی بر افتخارات یک خانواده پرجمعیت مازندرانی

دانلود آسیب های رسانه و دنیای مجازی - قسمت پنجم

دانلود این قسمت: رسانه و کاهش سطح مطالعه در جامعه. رسانه ها و فضای مجازی یکی از مهم ترین و پر دغدغه ترین مباحث جامعه به شمار می آید که در صورت عدم آگاهی و مراقبت های لازم از سوی خانواده ها قطعا ضربه خواهیم خورد. بر این اساس تصمیم به ساخت مجموعه ای با نام "آسیب های رسانه و فضای مجازی" گرفتم که هر قسمت، به یکی از آسیب های این حوزه از زبان یکی از سخنرانان مطرح می پردازیم

اخرین ویدیو ها