تعداد ارا مجلس شورای اسلامی اسفند زنجان94

دانلود حضوردکتر بروجردی دردانشگاه آزاد اسلامی یزددرروز دانشجو

دانلود به مناسبت روز دانشجو دکتر محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی با همراهی دکتر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که به دعوت از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد در سالن مرحوم سلطانی این دانشگاه حضور و در مورد مسائل روز سیاسی و بین المللی به سخنرانی پرداختند.