تصویر همراه فهیم

دانلود آموزش سینمایی کردن تصویر در فتوشاپ

دانلود با این آموزش شما یاد خواهید گرفت چگونه تصویر عادی خود را به وسیله فیـلتر های رنگی فتوشاپ به یک تصویر سینمایی حرفه ای تبدیل کنید. با اوستا همراه باشید www.oosta.org