تصویری که بشه نگاه کرد

دانلود کلیپ تصویری | از بالا نگاه کن! - استاد پناهیان (فیلم)

دانلود بهترین جوان های شما کسانی هستند که شباهتی به مسن ها داشته باشند. این شباهت در چیه؟ کسانی که مسن می شوند می توانند از بالا نگاه کنند. از بالا نگاه کردن می دانید مثل چی؟