تصاویر چهره های معروف ایرانی در شبکه های اجتماعی

دانلود روشهای مدیریت شبکه های مجازی درروابط خانوادگی و اجتماعی

دانلود گفت و گوی دکتر محمد بهشتیان از روانشناسان اجتماعی در گفتگو با برنامه پیشخوان خبر شبکه خبر درباره روابط مجازی و اهمیت رابطه چهره به چهره و روشهای مدیریت شبکه هایاجتماعی در روابط خانوادکی و اجتماعی می گویند

اخرین ویدیو ها