تصادف 4 دستگاه خودرو در جاده شاهرود میامی تصاویر

دانلود انسان‌هایی که بی‌تفاوت از کنار مصدومان تصادف می‌گذرند!

دانلود راننده یک دستگاه خودرو در پی بارش باران و لغزنده بودن جاده، کنترل خودرو را از دست داد و تصادف کرد.