تصادف 10 خرداد زنجان

دانلود دو تصادف مرگبار در محور های ایران

دانلود تصادف یک اتوبوس با یک تریلی در محور دیواندره - سقز ...... تصادف یک کامیون با یک خودرو سواری در محور قزوین زنجان