تصادف روز شنبه صبح در اتوبان سياهکل

دانلود فیلم وحشتناک خارج شدن روح از بدن در تصادف اتوبان

دانلود فیلم خارج شدن روح از بدن در تصادف که در این فیلم لحظه وحشتناک خارج شدن روح از بدن فرد کشته شده در تصادف داخل اتوبان را مشاهده می کنید. آیا واقعا روح به این شکل از بدن خارج می شود؟ در این تصویر ادعا شده تو تصادف روح از بدن حارج می شود این در حالیه که روح جسم نیست و قابلیت به تصویر کشیده شدن را ندارد.