تصادف درخیابان حافظ اردبیل

دانلود لحظه چپ کردن پیکان در خیابان تصادف شدید وحشتناک ماشین

دانلود کپی فقط با ذکر منبع ( #گلچین_صفاسا www.safasa.com ) جام جم آنلاین : در این فیلم شاهد تصادف شدید و برخورد یک پیکان با درخت درخیابان شهید بهشتی کرج هستید.