تسهیلات بانکهادرسال95

دانلود تسهیلات بلاعوض صنعتی (وام بلاعوض) www.ebp.ir

دانلود متقاضیان محترم استفاده از تسهیلات بلاعوض صنعتی و تولیدی میتوانند درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات به آدرس ایمیل info@ebp.ir ارسال نمایند تسهیلات مذکور از 10 میلیون تومان تا 1000 میلیون تومان متغیر بوده شرایط استفاده از تسهیلات به شرح ذیل میباشد لطفا وب سایت زیر را بازدی نمایید www.ebp.ir