ترکیه خواهان بهبود روابط با مصر

دانلود پیشگیری و غنی سازی روابط زوجین مقدمه محسن محمدی نیا

دانلود برنامه پیشگیری و غنی سازی روابط زوجین مقدمه محسن محمدی نیا prep 1- پنج کلید اصلی در روابط زوجین برای ایجاد یک رابطه عالی: در این بحث شما با 5 عامل اصلی در بهبود روابط خود با همسرتان آشنا می شوید. اینها در واقع اصول رابطه هستند که اگر آنها را اجرا کنید روابط شما بسرعت بهبود می یابد ولی اگر آنها را اجرا نکنید روابط شما همواره دچار مشکلات جدی خواهد شد. • کلید اول: Decide Don’t Slide