تربت جام سپاه پاسداران آپارات

دانلود نیرو های مخصوص سپاه پاسداران در حلب

دانلود نیروهای سپاه پاسداران در جنوب حلب در قسمتی از فیلم تبلیغاتی که منابع نزدیک به کتائب حزب الله عراق از نبرد در نزدیکی تل دادین، شلاش و مریمین در جنوب حلب منتشر کرده اند، تصاویری از حضور نیروهای سپاه پاسداران به چشم می خورد.