تذکر دوباره به پلیس درباره ترافیک غیرطبیعی پایتخت

دانلود مامور پلیس حین مصاحبه با رسانه‌ها یک مجرم را که در حالت غیرطبیعی بود، دستگیر کرد. ( کیلیپ )

دانلود یک مامور پلیس در استرالیا حین مصاحبه با رسانه‌ها، مجرمی که در حالت غیرطبیعی بود را دستگیر کرد.