تداوم افزایش نرخ دلار به بی ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد

دانلود امضای سه موافقتنامه با وزیر امور اقتصادی و دارایی عراق

دانلود شبکه خبر- 15 شهریور 94- 17:30| وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مبادلات اقتصادی ایران و عراق با احتساب گردشگری و ترانزیت، 12 میلیارد دلار است که ظرفیت افزایش تا 20 میلیارد دلار را دارد. طیب نیا پس از دیدار با همتی عراقی خود و امضای 3 موافقتنامه توسعه همکاری گمرکی، مالیاتی و سرمایه گذاری افزود این موافقتنامه ها امکان افزایش همکاری اقتصادی را فراهم می کند.