تحقیق در مورد زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد

دانلود آموزش زبان بدن برای مدیران

دانلود تحقیقات نشان میدهد زمانی که پیام حرف های شما با زبان بدن شما مغایر است.مردم به انتخاب بین آنچه میشنوند و میبینند، مجبور می شوند. آن ها ناخداگاه زبان بدن شما را باور میکنند ، در این دوره آموزشی خانم کارول کینزی گومان دکترا و متخصص زبان بدن به شما نشان میدهد که چطور زبان بدن را تفسیر کنید.چطو از شش تکنیک ساده برای داشتن برخورد خوب و کارآمد با دیگران را استفاده کنید.او در مورد اهمیت زبان بدن برای ره
ویدیو های مرتبط