تحقق 3 درصدی فروش کالا با طرح کارت اعتباری خرید

دانلود کارت های اعتباری خرید کالا برای فرهنگیان هفته آینده صاد

دانلود رادیو ایران - 19 آبان 94- 08:00| خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارت های اعتباری خرید کالا برای فرهنگیان و افراد مشمول صندوق های بازنشستگی از هفته آینده صادر و توزیع می شود.