تانک شرمن

دانلود شرمن در برابر تایگر، نبرد تانک ها در فیلم زیبای Fury

دانلود در 20 آوریل 1942 در سالگرد تولد آدولف هیتلر اولین تانک تایگر رسما وارد خدمت شد البته ارسال آن به جبهه ها تا 1943 بدلیل پاره ای اصلاحات بطول انجامید تانک تایگر پس از ورود به میادین نبرد به کابوسی برای متفقین بدل شد تایگر بر تمامی تانک های انگلیسی و تانک های شرمن انگلیسی برتر بود از نظر توپ بر تانک های سنگین T-34 شوروی نیز سر بود تایگر بخاطر زره مستحکم خود بخصوص برای جنگ های شهری مناسب می نمود.