تاریخ واریز حقوق بیمه بیکاری شهریور 95

دانلود توضیحات مدیرکل فنی بیمه شدگان در خصوص بیمه بیکاری

دانلود توضیحات آقای نصیری مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در برنامه روی خط خبر شبکه خبر در خصوص شرایط دریافت بیمه بیکاری و راه اندازی سامانه بیمه بیکاری