بهترین زند علم بهتر است ثروت

دانلود علم یا ثروت

دانلود این ویدئو فرق علم و ثروت را مشخص میکند: علم بهتر است یا ثروت کانال ما در تلگرام: telegram.me/PicPlus