بهترین دکتران اح مغزواعصاب کراچی

دانلود كشف یک بمب مقابل مسجد شیعیان کراچی

دانلود نیروهای امنیتی پاکستان در شهر بندری کراچی ، یک بمب قوی جاسازی شده در یک خودرو را در مقابل مسجد شیعیان ، کشف و خنثی کردند. مسجد حسنین ، در منطقه شیعه نشین جعفر طیار شهر کراچی واقع شده است. بمب کشف شده به وزن ۱۷ کیلوگرم بوده که در صورت انفجار ؛ تلفات و خسارت سنگینی ببار می آمد.