بهار صادرات کالا در غرب هرمزگان

دانلود ضرورت توجه به صادرات کالا با فناوری بالا

دانلود شبکه خبر- 18 مهر 94- 16:00| محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش سیاست های اقتصادی و صنعتی برای توسعه صادرات و اشتغال با اشاره به ضرورت توجه به صادرات کالا با فناوری بالا و دانش بنیان و نقش جوانان تحصیلکرده در این بخش بر تاثیر شبکه های مجازی تاکید کرد.