بهارستان (روزی در فصل بهاران) جامی

دانلود رقص محلی تربت جامی همایش عبدالرحمان جامی حسن قرایی جامی

دانلود رقص محلی تربت جامی در همایش بین المللی خاتم الشعرا عبدالرحمان جامی که در شهرستان تربت جام در تاریخ 27 و 28 مرداد ماه 1395 برگزار شد توسط گروه بین المللی امید جام به سرپرستی استاد حاج حسن قرایی جامی با حضور مهمانان داخلی و خارجی در محل رباط جام اجرا گردید که مورد استقبال قرار گرفت شماره تماس با استاد حاج حسن قرایی جامی : 09151262874 و09155284556 http://gharaeetorbatjam.blogfa.com

اخرین ویدیو ها