بزرگ ترین مار 400کیلو گرمی برزیل

دانلود سرود ملی برزیل

دانلود شعار ملی:«نظم و پیشرفت»جمهوری فدراتیو برزیل بزرگ ترین و پرجمعیّت ترین کشور آمریکای جنوبی است. پایتخت آن برازیلیا و زبان رسمی آن پرتغالی است.برزیل که منطقه وسیعی را بین مرکز آمریکای جنوبی و اقیانوس اطلس در بر می گیرد، شرقی ترین کشور قاره آمریکاست.ادامه:https://fa.wikipedia.org/wiki/برزیل