بروزرسانی 10 2 مشکل باتری آیفون های اپل را بدتر کرد