بخشی نگری برخی متخصصان یک چالش مهم در حوزه تولید مثل است

دانلود تولید لباس های نسوز

دانلود شبکه یک - 22 مرداد 94- 14:00| متخصصان موفق شدند لباس های برخی مشاغل از جمله خلبانی و آتش نشانی را به صورت نسوز تولید کنند.