باقرزاده عضو هیات رییسه کنفدراسيون شمشیربازی آسیا باقی ماند

دانلود آیا نماز عشا تا چه وقت باقی می ماند؟

دانلود آیا خواندن نماز عشا تا چه وقت باقی می ماند؟ نماز عشا پیش امام ابوحنیفه رحمه الله،از نصف شب(بامداد) دیگر تمام می شود اما امام شافعی می فرماید:تا (قبل از نماز)صبح می ماند در این موضوع که شما گفته اید که شخصی نماز عشا را به تأخیر میندازد و هنگام سحری بلند شود ونماز عشا را بخواند بله طبعا (طبق مذهب شافعی) هنوز نیم ساعت به اذان (صبح) مانده،ومی تواند بخواند البته پیش امام احمد و امام مالک......

اخرین ویدیو ها