بازیگرانی که به مهمانی های شبانه نروند بیکار می شوند

دانلود دخترها استخر نروند لپاشون گل میندازه گناه داره

دانلود فائزه هاشمى: میگفتن دخترها استخر نروند، چون وقتى از آب بیرون میان، لُپ هاشون گل افتاده، همه میبنند، این گناه داره.