بازدید نمایندگان از زیر ساخت های انتخابات الکترونیکی شوراها آماد مجلس برای برگزاری

دانلود مطهری رفت، لاریجانی رئیس ماند (فیلم)

دانلود صبح یکشنبه (۵ خرداد) نتایج چهارمین دوره انتخابات هیأت رئیسه مجلس دهم اعلام شد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان برگزاری انتخابات هیأت رئیسه، یک رئیس، دو نایب رئیس، شش دبیر و سه ناظر انتخاب می‌کنند. این آخرین انتخابات هیأت رئیسه در دوره دهم مجلس بود و اسفند امسال انتخابات مجلس برای مشخص شدن ترکیب دوره یاردهم، برگزار خواهد شد.

اخرین ویدیو ها